Site Loader
Kriyojenik Perlit

Kriyojenik perlit: Kriyonejik anlamı Cryogenic Societyof America(Amerika Kriyojenik Topluluğu) tarafından -140°C ve altı sıcaklıklar olarak tanımlanmıştır. Bir çok alanda kullanılan perlit bu alanda da oldukça kullanılır.

Kriyojenik Perlit

Kriyojenik tanklar ve boruların görevi içerisinde bulunan sıvı gazları taşımak ve depolamaktır. Bu işlemler sırasında sıvı gazlar bulundukları sıvılaşma derecesinden kurtulup eğer gaz fazına geçer ise fazla basınçtan dolayı çok büyük patlamalar meydana gelebilir. Bu yüzden gazlar kolay kullanım için sıvılaştırılıp bu düzeyde tutulmalıdır. Burada devreye perlit girer.

Gazların çift cidarlı tanklarda sıvılaştırma sıcaklığının muhafazasını sağlamak için perlit kullanılmaktadır. Perlit , tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur. 

Kriyojenik Perlit Avantajları

 • Diğer yalıtım malzemelerine göre daha ucuz ve daha verimli.
 • Yanmaz.
 • Küçülmez, kabarmaz, çarpmaz veya çökmez.

Kriyojenik Perlit Kullanım Alanları

 • Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)
 • Sıvılaştırılmış doğal gazlar (LNG)
 • Sıvı azot ve amonyak
 • Sıvı progan, etan ve metan
 • Sıvı oksijen vb. gazların boru hatları ve depolama tankları yalıtımında kullanılır.
 • Düşük sıcaklık depolama tankları
 • Test Odaları
 • Gıda işleme
Kriyojenik perlit özellikleri
Özellik Değerler
Yoğunluğu 46-51kg/m3 (-+%10)
Tane Çapı 0-0,6mm
Elek Analizleri Max. % 10 + 1,18 mm 
Min. % 50 + 0,15 mm
Isı İletim Kat Sayısı 0,030-0,040 Kcal/mh C
Kimyasal Bileşimi Alkali Oksitler
Aksit ve Alkalilerden etkilenmez
Ph-7 dir Ergime Noktası 1200 C
Termal İletkenlik Düşük Sıcaklık ta Ortalama sıcaklık ( – 40 C °) (0,035 – 0.039W / m ° K)
Termal İletkenlik Ortalama sıcaklıkta Kriyojenik Uygulamalar ( – 125 C ° ) (0,025-0,029 W / m ° K)
Ambalaj 0,1 m3 Torba

Post Author: admin

2 Replies to “Kriyojenik Perlit”

  1. Merhaba Serdar bey, perlitin kullanıldığı alana ve yere göre kullanım ömrü değiştiği için kesin bir bilgi vermek doğru olmaz fakat genel bir tabir olarak kullanıldığı yerin ömrü ile eşdeğer diyebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir