Site Loader
Ham Perlit

Ham perlit kelimesi bazı perlit çeşitlerinin kırıldığında inci parlaklığında küçük küreler elde edilmesi nedeni ile inci anlamına gelen perla kelimesinden türetilmiştir.

Ham Perlit oluşumu

Perlit doğal biçimde oluşan silisli volkanik kayaçlara verilen genel isimdir. Yer içerisindeki erimiş ve erimemiş maddelerin, gazların yeryüzüne bir yarık veya delikten çıkması ile volkanlar oluşur. Volkanlar yer kabuğunun derinliklerinden veya kabuk altında toplanmış yüksek basınçlı gazların yukarıya doğru hareketiyle meydana gelir.

Yeryüzüne erimiş olarak volkanlarla gelen maddeler. Yeryüzüne çıkar çıkmaz soğurlar. Perlit gibi volkanik kayaçlar lavların ani olarak soğumasıyla meydana gelirler. Renkleri açık griden, parlak siyaha kadar bileşimlerini teşkil eden esas elemanlara göre değişir.

Ham Perlit Üretimi

Perlitler çok çeşitli yapıya sahip olup doğada tek bir renkte sabit bulunmadığından dolayı tanınması zor bir madendir. Perliti tanımak için bulunduğu alandaki 1-3 cm boyutundaki kayaç parçaları ısıtılır. Bu kayaç parçaları ısıtıldığında oldukça genleşir ise aktif perlit, az miktarda genleşir ise pasif perlit adını alır. Genleşmeyen kayaçlar perlit değildir.

Madenlerde bulunan perlitler işlem görmeden önce Ham perlit adını alır.

Tasnif Edilmiş Perlit;

Perlit tasnif işlemleri sırasıyla

  • Ön öğütme
  • Kurutma
  • Öğütme
  • İnce öğütme
  • Eleme, sınıflandırma, boyutlandırma
  • Depolama

işlemleri uygulanan ham perlit artık tasnif edilmiş perlit adını alır.

Genleştirilmiş Perlit;

Tasnif edilmiş perlitin yüksek sıcaklıktaki bir ortama verildiğinde içindeki suyun buharlaşır perlit çok kısa bir sürede mısır gibi patlar ve hacmi 4-30 kat oranında artar.  Genleşme büyüklüğü Ham perlitte bulunan %2-6 arasında bulunan özsuya bağlıdır.

Özellikleri:

Renk Gri,gri tonları ve siyah
Yumuşama 870 °C 1100 °C
Ergime noktası 1310 °C  –  1380 °C
PH 6,5 – 8,0
Ağırlık 2,0 – 2,4 gr/ cm3
Ağırlık Kaybı 1270-1295
Ergime Özelliği Sıcak konsantre alkalive % 2 konsantre asitlerde az % 1 lik seyreltik mineral ve
konsantre zayıf asitlerde çok az verir.(2)
Kimyasal Bileşimi SiO2       71,0 – 72,0
Al2O3     13,1 – 13,5
Na2O        3,3 – 3,5
K2O          5,5 – 5,7
CaO          1,0 – 1,3
Fe2O         1,0 – 1,1
MgO          0,1 – 0,2
TiO              0 – 0, 1
AZ            4,10 – 4, 30

Post Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir